Tietoa muovista

  • Muoveja koskevat kysymykset

    Saamme paljon kysymyksiä muovista ja muoviprofiilien valmistamisesta. Tässä osiossa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin. Mikäli teillä on lisäkysymyksiä, olettehan meihin yhteydessä.

    Ota yhteyttä meihin
Primo helps you to always find the right material

Voidaanko muovia valmistaa ilman öljyä?

Kyllä! Muovia on perinteisesti valmistettu petrokemikaaleista, kuten maakaasusta ja raakaöljystä, ja se on edelleen yleisin menetelmä. Muovia voidaan kuitenkin valmistaa useista eri raaka-aineista. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi orgaaniset aineet, kuten tärkkelys, jota saadaan puu- ja kasvijätteistä sekä lukuisista muista lähteistä.

Biopohjaisilla muoveilla on keskeinen rooli ilmastovaikutusten vähentämisessä. PVC-muovin erikoisuus on, että yli puolet sen raaka-aineesta on suolaa, joka on ehtymätön luonnonvara. Loppuosa on nykyisin öljyä tai kaasua, jotka voidaan korvata biopohjaisella raaka-aineella. Niiden käytön ansiosta hiilidioksidipäästöt saadaan pienenemään 90 prosenttia. Ruotsissa on parhaillaan käynnissä tutkimushanke, jossa PVC-teollisuus ja muut muoviteollisuuden alat, yliopistot sekä valtiolliset tahot yhteistyössä tutkivat mahdollisuuksia tuottaa muoviraaka-ainetta puujätteestä.

Maan käyttö muovituotantoon on kiistelty aihe. Tällä hetkellä vain 0,02 prosenttia maatalousmaasta käytetään biomuovin toimittamiseen, mutta kiinnostuksen ja kysynnän kasvaessa myös maankäytön osuuden odotetaan kasvavan.

Ota yhteyttä meihin

Voiko polymeerejä kierrättää?

Muiden termoplastisten muovien eli kestomuovien tavoin myös PVC sopii kierrätykseen. Kestomuovit voidaan sulattaa ja muotoilla uudelleen. Kierrätettävyys on termoplastisten polymeerien tärkeä ominaisuus ja sitä on hyödynnetty aina muoviteollisuuden alan syntymisestä alkaen.

Kertamuoveja ei voi kierrättää. Kertamuovit ovat polymeerejä, kuten kumi, lasikuitu ja silikoni. Ne kovettuvat tuotantoprosessissa palautumattomiksi ja menettävät uudelleenkuumennuksessa kemialliset ominaisuutensa. Kertamuoveja voidaan käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin, mutta kumisista autonrenkaista ei kuitenkaan voida valmistaa uusia renkaita.

Termoplastiset muovit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseensa. Prosessi on yleisesti ottaen yksinkertainen, mutta muovissa käytetyt lisäaineet ja useamman muovilaadun sekoitukset tekevät siitä monimutkaisemman. Tuntemattomista muovilaaduista koostuvan kierrätysmuovin ominaisuudet ovat epäluotettavia ja siksi sen käyttö uusien laadukkaiden tuotteiden valmistukseen on haastavaa. Muoviteollisuudessa kehitetään kierrätysohjelmia tunnettujen muovilaatujen palauttamiseksi tehtaalle ja toimintamalleja heikkolaatuisten sekoitemuovien käyttämiseksi paikoissa, joissa värillä ja rakenteellisella kestävyydellä ei ole niin suurta merkitystä.

Onko PVC kierrätettävää?

Kyllä, mutta haasteena on, miten voidaan olla yhdistämättä PVC:tä muihin muoveihin tai materiaaleihin jätteenkäsittelyprosessissa.

PVC on helposti kierrätettävää ja sitä voidaan kierrättää useita kertoja menettämättä materiaalin teknisiä ominaisuuksia. Euroopassa kerätään ja kierrätetään vuosittain noin 800 000 tonnia PVC-jätettä käyttäen VinylPlus®-järjestelmään, joka on eurooppalaisen PVC-teollisuuden vapaaehtoinen kestävän kehityksen ohjelma. Primo on yksi perustajajäsenistä tanskalaisessa, kiinteiden PVC-rakennusmateriaalien keräykseen ja kierrätykseen erikoistuneessa WUPPI A/S -järjestelmässä, joka kuuluu VinylPlus-ohjelmaan.

Haasteena on saada kuluttajat lajittelemaan ja kierrättämään PVC:stä valmistetut tuotteet. Puhdas PVC on mahdollista ja tulisi kerätä ja murskata kierrätettäväksi. Koostumukseltaan tunnetun ja heterogeenisen PVC-materiaalin kierrättäminen on melko yksikertainen prosessi ja arkipäiväistä tekemistä Primolla. Kaikissa toimipaikoissamme on omat koneet, joilla sekä suoraan tuotannosta tuleva muovijäte että asiakkailtamme tuleva kierrätysmateriaali voidaan murskata uusiokäyttöä varten.

Kuluttajakäytöstä kierrätykseen päätyneessä PVC:ssä voi esiintyä hienoista värivaihtelua alkuperäiseen tuotteeseen verrattuna. Ongelma saadaan korjattua lisäämällä uloimmaksi kerrokseksi neitseellistä PVC:tä. Näin tehdään esimerkiksi valmistettaessa kierrätysmateriaalista ikkunaprofiileja ja putkia.

Kierrätetyn PVC:n väri voi poiketa hieman alkuperäisen tuotteen väristä. Ongelma voidaan poistaa lisäämällä joukkoon uutta PVC:tä. Monet kuluttajat hyväksyvät väripoikkeaman, kun tuotteissa on kierrätysmerkintä.

Ota yhteyttä meihin

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää muovipaneeleistamme ja eristysprofiileistamme?

Ota yhteyttä

Etu- ja sukunimesi

Yrityksesi tiedot

Ammatillinen puhelinnumerosi

Viestisi, kysymyksesi, huomautuksesi