PVC:N seostaminen: Primon ydinpalvelua

Primon palveluihin kuuluu ainutlaatuisena osana yrityksen oma, Suomessa sijaitseva PVC:n sekoittamo, joka palvelee niin sisäisiä kuin ulkoisia asiakkaita.

Sekoitteita erityisominaisuuksilla varustettujen muovien tuottamiseen

Muovien seostaminen on tärkeä osa koko muovin tuotantoa.

Seostuksessa erityyppisiä ja ominaisuuksiltaan erilaisia PVC-muoveja ja lisäaineita sekoitetaan ja valmistetaan raaka-aineeksi profiilien lopullista suulakepuristusta varten. Lopputuote on tavallisesti rakeiden tai kuivaseoksen muodossa. Ekstruusiokoneissa suoraan käyttämällä siitä voidaan valmistaa profiileja tarkoin kriteerein, kuten UV-säteilyä kestävinä ja puolijohtavina. PVC-sekoitteeseen voidaan lisätä erilaisia kemiallisia ominaisuuksia.

Erityisosaamisena puolijohtavat muovit

”Pystymme valmistamaan lähes kaikentyyppisiä PVC-sekoitteita asiakkaan toiveiden mukaan”, sanoo sekoittamon päällikkö Anna Hokkanen. ”Usein asiakkaillamme on omat sisäiset materiaaliasiantuntijansa, joten heillä on resepti, jonka mukaan he haluavat meidän valmistavan materiaalin. Yhtä usein kuitenkin kehitämme vaadittavilla ominaisuuksilla varustetun raaka-aineen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Olemme hankkineet vahvan asiantuntemuksen esimerkiksi puolijohtavien PVC-sekoitteiden saralta, mikä on tulosta tiiviistä yhteistyöstä asiakkaiden kanssa.”

Aina ajan hermolla markkinoiden kehittymisestä

Yksi yrityksen oman sekoittamon tuomista eduista on, että pystymme kehittämään omia PVC-sekoitteita tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa, että pystymme kehittämään uusia sekoitteita nopeasti ja kitkattomasti yleensä olemassa olevien PVC-hartsien ja lisäaineiden pohjalta. Luonnollisesti seuraamme PVC-sekoitteita ja lisäaineita koskevia markkinasuuntauksia ja uutisia niin tutkimus- ja kehitystyön, ympäristönäkökohtien kuin REACH-asetuksen osalta.

Muovien sekoitusta

Primon sekoittamo toimii muoviosaamisen keskuksena niin asiakkaillemme kuin omille liiketoimintayksiköillemme.

Tietoja Primo

Tanskalaisen konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja sillä on myynti- ja tuotantotoimintaa 11 toimipisteessä Euroopassa ja Kiinassa. Konsernilla on tällä hetkellä 980 työntekijää ja sen liikevaihto on 205 miljoonaa euroa (31.12.2022). Yrityksen on perustanut ja omistaa Grunnet-perhe, ja se on erikoistunut vuonna 1959 alkunsa saaneesta lähtien asiakaskohtaisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen muovista.