Primo Finland toimitti uudet diffuusoriprofiilit VR:n Pendolino-junien valaisimiin

”Tuotteen paloturvallisuus oli Primon tarjoamassa materiaalissa tietysti kaikkein tärkein valintaan vaikuttanut asia.”

etroffiting Light Diffusers Primo
Primo Finland valmistaa diffuusoriprofiileja VR:n junavalaistukseen

Elinkaarensa lopussa olleiden valaisinprofiilien uusiminen vaati raaka-ainetuntemusta ja ketterää tuotekehitystä

Pendolino-junien valaisimet ja niissä käytettävät diffuusorit olivat tulleet elinkaarensa päähän lähes 20 vuoden päivittäisen käytön jälkeen. Diffuusorit olivat kellastuneet ja menettäneet tehonsa UV-valon johdosta, minkä takia ne eivät vastanneet tämän päivän vaatimuksia energiatehokkuudelle ja värilämpötilalle. Laadukas valaistus ja oikea värilämpötila on tärkeä osa laadukasta asiakaskokemusta. Valaisinprofiilien uusintaa aloitettiin kartoittamaan Pendolino-junien ekoluokan modernisoinnin yhteydessä.

Sertifioidut materiaalit raideliikenteen vaatimuksiin

VR FleetCare etsi toimittajaa, joka pystyi valmistamaan uudet diffuusoriprofiilit täsmälleen vanhojen mitoituksien mukaan. Primo valittiin toimittajaksi vuonna 2020, koska he pystyivät valmistamaan profiilit raideliikenteen EN45545 HL3 R4 sertifioidusta materiaalista sekä mahdollisuudesta toimittaa profiilit valmiiksi prosessoituna sopimaan alkuperäisiin kiinnityksiin.

”Tuotteen paloturvallisuus oli Primon tarjoamassa materiaalissa tietysti kaikkein tärkein valintaan vaikuttanut asia. Mutta tietysti myös uv-valon kestävyys oli meille toinen merkittävä seikka toimittajaa pohtiessamme,” sanoo VR FleetCare Oy:n tekninen projektipäällikkö Anssi Iso-Heiko.

Nopeaa ongelmanratkaisukykyä

Prototyyppivaiheessa ilmeni, että vanhojen profiilien alkuperäisen toimittajan mittakuvat eivät täysin vastanneet todellisuutta.

”Suoritimme junavaunuissa uudet mittaukset, joissa varmistimme yhteensopivuuden 3d-printtien avulla. Myös kiinnitysreikien paikoitukset tuli varmistaa käyttökohteessa. Tässä projektissa 3d-printit todella auttoivat meitä tuotelaadun varmistamisessa,” sanoo Jaakko Salo, business area manager, Primo Finlandilta.

Mittakuvien ristiriitaisuuksista huolimatta ongelmat ratkaistiin ilman asiakkaalle koituvia lisäkustannuksia ja viivästykset minimoiden. Primo kohdensi lisäresursseja työkaluosastolle, jotta tarvittavat muutokset pystyttiin tekemään viipymättä.

Kokonaisvaltainen toimitus

Profiilien työstäminen Primolla nosti projektin haasteellisuutta, sillä uusien polykarbonaattiprofiilien tuli sopia tarkasti alkuperäiseen rakenteeseen junanvaunuissa.  Jokaiseen profiiliin porattiin tehtaalla reiät ennalta määrättyihin kohtiin, jolloin profiilit olivat toimitettaessa heti asennusvalmiita.

”Toimittajan vastuulla oli mitoituksen oikeellisuus, joten sarja-asennusvaiheessa ei tullut vastaan ensimmäistäkään virhettä, liittyen diffuusoreiden mittaan, muotoon tai kiinnitysreikien sijaintiin. Ei, vaikka diffuusoreita on useita eri pituuksia ja kiinnitysreikien sijainnissa on eroavaisuuksia asennuspaikasta riippuen. Asennus olikin tästä syystä ongelmatonta ja nopeaa ja eteni protovaiheen jälkeen suunnitellussa aikataulussa,” kertoo VR Fleetcare Oy:n tekninen projektipäällikkö Anssi Iso-Heiko.

Luotettava toimittaja ajoneuvoteollisuudelle

”Valmistamme asiakasräätälöityjä profiileja raaka-aineista, jotka täyttävät julkisen liikenteen standardit, kuten EN45545-2 HL3 R4 ja ECE R 118. Lisäksi voimme toimittaa profiilit valmiiksi työstettyinä tai jopa vaunukohtaisesti pakattuina, jotta ne ovat mahdollisimman helppo asentaa käyttökohteissa,” sanoo Jaakko Salo, Primolta.

Retroffiting Light Diffusers Primo

Tietoja Primo

Tanskalaisen konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja sillä on myynti- ja tuotantotoimintaa 11 toimipisteessä Euroopassa ja Kiinassa. Konsernilla on tällä hetkellä 980 työntekijää ja sen liikevaihto on 205 miljoonaa euroa (31.12.2022). Yrityksen on perustanut ja omistaa Grunnet-perhe, ja se on erikoistunut vuonna 1959 alkunsa saaneesta lähtien asiakaskohtaisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen muovista.