Jätteiden käsittely: sitoutuminen kierrätettävyyteen

Kaikesta valmistuksesta syntyy aina jonkintyyppistä jätettä. Muovintuotannossa lähes kaikki tuotannossa syntyvä jäte kierrätetään kuitenkin jo suoraan tehtaalla: ylijäämät, vialliset tuotteet ja niin edelleen.

Primo commits to reduce plastic waste
Primo on sitoutunut kierrätykseen ja uudelleenkäytettävyyteen.

Kun tuotteet ovat markkinoilla, asianmukaisilla järjestelmillä varmistetaan, että hävittämisen sijaan tuotteissa käytetyt arvokkaat raaka-aineet käytetään uusien tuotteiden valmistukseen. Tämä on osa sitoutumistamme tuotteidemme kierrätettävyyteen. Ja tietenkin myös sinun tuotteiden.

Primolle vahva sitoutuminen kierrätykseen on luonnollinen askel niin omalta kuin asiakkaiden osalta. Uusissa kehitysprojekteissa pyrimme aina ottamaan kierrätettävyyden huomioon ottaen sen osaksi suunnittelua aina kun se on mahdollista.

Tämä tarkoittaa, että Primon asiakkaana voit olla varma siitä, että pyrkimyksemme tuotteidemme – ja sinun tuotteittesi – kierrätettävyyden toteuttamiseen on aina keskeisessä roolissa kaikissa kehitysprosesseissa. Tämä on meille tärkeää yhteiskuntavastuun edistämisen ja brändimme kannalta, mutta yhtä hyvin myös sinun yrityksesi kannalta.

Raaka-aineiden tuottamiseen tarvitaan paljon energiaa

Kaikilla muovituotteilla on rajallinen käyttöikä – joissain tapauksissa vuosikymmenissä mitattuna.

Suurin osa muovituotteen valmistuksessa kulutetusta energiasta käytetään alkuperäisen muoviyhdisteen valmistukseen.

Aina kun muovituote kierrätetään, raaka-aineen valmistus poistetaan yhtälöstä, mikä tekee muovimateriaalien kierrätyksestä kestävyyden näkökulmasta erinomaisen ajatuksen.

Kierrätyksen myötä jätteet eivät päädy ympäristöön ja arvokkaat öljypohjaiset raaka-aineet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Muovien kierrätys edellyttää kuitenkin asianmukaisia järjestelmiä materiaalin keräämiseen, lajitteluun, puhdistukseen ja kierrätykseen.

PVC-muovin kierrätys suuressa mittakaavassa

Yksi useimpien kestomuovien, kuten PVC:n, PE:n ja PP:n, suurimmista eduista on, että ne voidaan kierrättää laadun kärsimättä. Tämä koskee erityisesti PVC:tä – materiaalia, joka on kärsinyt huonosta maineesta vuosikymmenten ajan. Muoviputkien valmistajien parissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että PVC-tuote voidaan hajottaa, sulattaa ja suulakepuristaa uudeksi tuotteeksi laadun lainkaan heikentymättä – eikä vain kerran, vaan viisi kertaa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka poikkeuksellisen hyvin muovit soveltuvat kierrätettäviksi – itse asiassa moninkertaisesti paremmin kuin monet muut materiaalit.

Tanskassa viisi suurinta muovin tuottajaa – me mukaan luettuna – päätti ratkaista PVC-muovin kierrätykseen liittyvät ongelmat ottamalla käyttöön järjestelmän, joka helpottaa rakentamisessa käytettyjen ja käytöstä poistettujen PVC-tuotteiden hävittämistä. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa salaojaputket, viemäriputket, katteet ja ikkunaprofiilit, jotka kaikki on valmistettu suulakepuristetusta PVC:stä. Järjestelmän nimeksi annettiin WUPPI. Sen ansiosta kaupungit ja rakennusyritykset voivat hävittää tällaiset materiaalit turvallisesti.

Muissa Euroopan maissa vastaavanlaiset järjestöt ovat tiiviissä yhteistyössä jätehuoltoyritysten kanssa ottaneet käyttöön hyödyntämisjärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi RecoMed Englannissa ja VinyLoop Italiassa.

WUPPI ja sen kumppanit ovat osa VinylPlus-ohjelmaa, yleiseurooppalaista muoviteollisuuden PVC-tuotteiden kierrätysohjelmaa, jonka tavoitteena on kierrättää 800 000 tonnia PVC-muovia vuoteen 2020 mennessä – tavoite, joka on saavutettavissa.

…ja myös muiden muovityyppien

Kaikki kestomuovit ovat kierrätettävissä, mutta pääosa kierrätetystä muovista on teollisuudessa käytettävää, kuten PVC- ja PE-muovia. Kiinan äskettäin asettaman muovijätteen tuontikiellon seurauksena Euroopan muoviteollisuuden on nyt siirryttävä nopeasti laitejärjestelmiin, joiden avulla muovi saatetaan osaksi todellista kierrätystaloutta.

Tämä vahva kehityssuuntaus ohjaa uusia investointeja kierrätysinfrastruktuureihin Euroopassa, ja sen odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Todellisena haasteena tulee olemaan kuluttajatuotteista saadun kierrätetyn muovin määrän kasvattaminen.

Koko Euroopassa noin 31 % kaikesta valmistetusta muovista kerätään kierrätystä varten, mutta alueelliset erot ovat huomattavia. Kärkimaita ovat muun muassa Ruotsi, Norja ja Saksa. Me Primolla jatkamme työtämme kaikkien nykyisten ja tulevien kierrätyshankkeiden toteuttamisen eteen – toisaalta vähentääksemme ympäristölle aiheutuvaa haittaa, toisaalta säilyttääksemme arvokkaan luonnonvaran.

Lähteet: Nordisk Wavin, WUPPI, VinylPlus, Plastics Recyclers Europe

Tietoja Primo

Tanskalaisen konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja sillä on myynti- ja tuotantotoimintaa 11 toimipisteessä Euroopassa ja Kiinassa. Konsernilla on tällä hetkellä 980 työntekijää ja sen liikevaihto on 205 miljoonaa euroa (31.12.2022). Yrityksen on perustanut ja omistaa Grunnet-perhe, ja se on erikoistunut vuonna 1959 alkunsa saaneesta lähtien asiakaskohtaisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen muovista.